Việt Nam chính thức đóng cửa đường bay quốc tế vô thời hạn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp .

June 19, 2020, 3:54 a.m.
Tin Đài Loan

[ THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT ]

Dù Chính phủ cùng các doanh nghiệp hàng không đang nỗ lực tìm cách sớm mở lại một vài đường bay quốc tế, việc đón khách nước ngoài qua đường hàng không từ tháng 7 vẫn được xem là bất khả thi.


Trước đó Thủ tướng đã giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch Cσνιd-19 công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay quốc tế tới các địa bàn mà trong 30 ngày qua không phát hiện trường hợp mắc Cσνιd-19.


Các điểm đến được cân nhắc là Seoul, Quảng Châu (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan và nhóm nước Đông Dương, nhưng đa bị hoãn lại vô thời hạn vì dịch bệnh quá phức tạp.

                                      


ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY ĐẾN VIỆT NAM: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHỞ KHÁCH, NGOÀI TRỪ NHỮNG NGƯỜI NHẬP CẢNH VÌ TÍNH CHẤT NGOẠI GIAO, CÔNG VỤ, CHUYÊN GIA, KINH DOANH, LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ CAO VÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA UỶ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH QUỐC GIA NGĂN NGỪA VÀ KIỂM SOÁT DỊCH COVID-19

ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY ĐI TỪ VIỆT NAM: ĐƯỢC PHÉP CHỞ KHÁCH VÀ HÀNG HOÁ

TẤT CẢ HÀNH KHÁCH PHẢI BẮT BUỘC CÁCH LY 14 NGÀY VÀ TUÂN THỦ NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN TẠI VỀ CÁCH LY VÀ NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH

THÔNG TIN NÀY CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO TIẾP THEO.

Nguồn : Icao.int notice to airmen / Vũ viết xuân tổng hợp 

Lượt khách xem bài viết: 9424