Đề án bỏ phiếu bãi nhiệm được thông qua, ông Hàn Quốc Du ngày 12-6 sẽ rời khỏi cương vị Thị trưởng thành phố Cao Hùng

June 6, 2020, 3:10 p.m.
Tin Đài Loan

 

Chập tối ngày 6-6, sau khi nắm được kết quả bỏ phiếu, Thị trưởng TP Cao Hùng Hàn Quốc Du đã cúi gập đầu bày tỏ cảm ơn những người luôn ủng hộ ông, Ủy ban bầu cử Trung ương tuyên bố tới ngày 12-6 sẽ công bố kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm, cùng ngày ông Hàn Quốc Du cũng sẽ rời khỏi cương vị thị trưởng

Đề án bãi nhiệm Thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du hôm nay (ngày 6-6) tiến hành bỏ phiếu, với số phiếu đồng ý là 939.090 phiếu, đạt tỷ lệ 97,40%. Theo quy định của pháp luật, 7 ngày sau khi có kết quả bầu cử, tức là vào ngày 12-6 Ủy ban bầu cử Trung ương sẽ công bố kết quả bỏ phiếu. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết, ngày 12-6 sẽ triệu tập hội nghị ủy viên để thẩm tra phê duyệt kết quả bỏ phiếu của đề án này.

Theo Ủy ban bầu cử Trung ương chỉ ra, theo quy định tại Mục 1 điều 91 và điều 51 của chi tiết hướng dẫn thi hành đều thuộc Luật Bầu cử và Bãi miễn Công chức, kết quả bỏ phiếu của đề án bãi nhiệm thị trưởng thành phố trực thuộc trung ương sẽ do Ủy ban bầu cử Trung ương thẩm tra, đồng thời trong vòng 7 ngày sau khi hoàn thành bỏ phiếu sẽ công bố kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm. Ngoài ra, căn cứ theo quy định của mục 1 điều 91, mục 1 điều 92 của Luật Bầu cử và Bãi miễn Công chức, trường hợp đề án bãi nhiệm được thông qua, người bị bãi nhiệm phải tự công bố ngày sẽ kết thúc chức vụ; kể từ ngày bị bãi nhiệm, trong vòng 4 năm người bãi nhiệm không được trở thành ứng cử viên ra tranh cử vị trí đã từng bị bãi nhiệm đó. 

Cũng theo quy định của Luật Bầu cử và Bãi miễn Công chức, trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố kết quả đề án bỏ phiếu bãi nhiệm, tức đến ngày 12-9 phải hoàn tất việc bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ bị khuyết. Ngoài ra, căn cứ theo quy định của điều 12 Luật Chế độ địa phương, thị trưởng thành phố trực thuộc Trung ương thôi chức vụ, sẽ do Viện Hành chính cử  người đại diện.

Tuy nhiên theo điều 118 của Luật Bầu cử và Bãi miễn Công chức quy định, trong vòng 15 ngày kể từ ngày Ủy ban bầu cử công bố kết quả bỏ phiếu, người bị bãi nhiệm có thể gửi đơn khiếu kiện cho tòa án yêu cầu phán quyết kết quả bãi nhiệm vô hiệu trong đó Ủy ban bầu cử là bị cáo, trong lúc quá trình tố tụng chưa kết thúc không đượ bầu bổ sung cho chức vụ bị bãi nhiệm đó.

Đối với việc liệu ông Hàn Quốc Du có đâm đơn khởi kiện yêu cầu phán quyết kết quả bãi nhiệm vô hiệu hay không, theo Giám đốc Cục Tin tức thành phố Cao Hùng Trịnh Chiếu Tâm khi trả lời phỏng vấn cho biết, đợi cho mọi việc đêm nay lắng đọng xuống, để Cao Hùng khôi phục sự bình tĩnh và tỉnh táo, rồi sẽ báo cáo với mọi người.

  Nguồn tổng hợp : Rti tiếng việt

Lượt khách xem bài viết: 381